Utrustning

Laxlyckan rekommenderar:

Några generella men vägledande tips...

Eriksberg - Norrsjön:

Spö: (enhands) 8-9', #4-6
Linor: flyt, flyt med sinktip eller sjunk 3


Mörrumsån hög vattenföring (40m3 -):

Spö: tvåhands, 14-15', #9-10
Linor: sjunk 3-4 eller tyngre beroende på exakt flöde, temp och plats.

Mörrumsån medelvattenföring (+ - 20m3):

Spö: tvåhands,13-14', #9
Linor: flyt-sjunk 3, sjunk 1-2. Tyngre eller lättare beroende på exakt flöde, temp och plats.


Mörrumsån låg vattenföring (+ -10m3):

Spö: tvåhands 11-13', #7-9, enhands 9-10', #8-9
Linor: flyt-sjunk 3, sjunk 1-2. Tyngre eller lättare beroende på exakt flöde, temp och plats.