Karta, anvisningar och fiskeregler

Hitta till Norrsjön, Eriksberg

Anvisning & fiskeregler

1. Boka och betala efter överenskommelse till Laxlyckans bankgiro 5628-6396 eller företagsswish 1230132845 . Du kan boka av ditt fiske när du vill och får alltid full återbetalning

2. För att hitta till Eriksberg kör du via E22 genom Blekinge mot lilla samhället Åryd (i Karlshamns kommun). Det är ca 10 km från Karlshamn och ca 20 km från Ronneby.När du tagit av mot Åryd följer du skyltar mot Eriksberg (se karta här intill).
 
3. Vid Eriksbergs grindar finns en stor röd entrébyggnad. Kör fram till grinden på
byggnadens vänstra sida och kontakta re-ceptionen via grindtelefonen. Kör sedan
genom grinden och rakt fram tills ni når parkeringen vid gården. Gå in på gården till
receptionen (se skylt vid gårdslängorna).
Här hämtar ni ut ert fiskekort, får fångstrapport och vägbeskrivning till sjön. Om ni beställt en fiskevärd/instruktör så möts ni här. Tidigaste mottagning här är 07:00.

4. Ni kör bil närmsta vägen mellan gården och sjön, ca 1,5 km. Ta gärna bilder på djur ni passerar, men gå inte ur bilen förrän ni anlänt sjön. Intill platsen där ni parkerar finns en klipphäll nära vattnet. Där finns grillhyddan och båtarna. Observera att ert fiskekort inte berättigar till fri safaritur i viltparken, men att det kan köpas till vid
intresse (i receptionen vid ankomst).

5. På plats vid sjön finns även en vagn med flytvästar och soppåsar. Ni rör ni er fritt till
fots (runt sjön) och använder de fiskeplatser som finns tillgängliga. Båtarna är olåsta och åror ligger i. Gör upp eld med försiktighet om inte eldförbud råder och använd endast den ved som finns vid eldstaden.

6. Efter fisket lägger ni eventuellt fiskrens i sop-påsar/säckar och ställer säckarna, eventuell hyrutrustning och flytvästar i vagnen, släcker ni eventuell eld, lägger tillbaka årorna i båtarna och åker samma väg tillbaka mot receptionen och återlämnar fiskekorten. Åter vid entrén öppnas grindarna automatiskt. Tack och välkomna åter!

Fiskeregler

 • Endast flugfiske och spinnfiske är tillåtet i Norrsjön, mete och andra fiskesätt är otillåtna. (Hyr gärna utrustning av oss!).
 • En fiskare får samtidigt endast använda ett spö och en krok med traditionellt flug- eller spinnfiske. Att alternera mellan fiskesätten är självklart tillåtet.
 • Fiske får endast pågå mellan 07:00-19:00.
 • Fiskekvoten är 2 laxartade fiskar/fiskare/dag, oavsett vikt. Fiskekvoten är personlig och får ej överlåtas till annan fiskare. Skulle ej laxartad fisk fångas så ska den återutsättas.
 • Fiske med C&R/återutsättning av fisk får fortgå med hullinglösa krokar även efter fylld kvot (efter 2 landade fiskar) om vattentempen är under 16 grader.
 • Norrsjön ligger i ett naturreservat med hög täthet av vilda djur och en orörd natur runtomkring. Därför är det av största vikt att varje besökare: a) inte lämnar något skräp efter sig, varken på land eller i vattnet (inte heller fimpar, snus, linrester, etc). b) använder toalett för att uträtta den sortens behov, c) respekterar omkringvarande djur och natur - inte för onödigt väsen, inte bryter grenar, eldar på avsedd plats och släcker efter sig.
 • Fiskrens ska läggas i sopsäckar och får inte kastas tillbaka i sjön. Sopsäckarna ställs efter fisket på toaletten intill sjön, så att inga djur kommer åt dem.
 • Vid fortsatt fiske efter fylld kvot debiteras 200kr/fångad fisk. Fiskaren begär först högre kvot via sms 070-63 22 545 och rapporterar därefter ny fångst med nytt sms och betalar med swish.
 • Vid tillämpning av C&R/återutsättning av fisk gäller följande:
  - Fisken ska krokas av i vattnet, använd gärna peang/tång.
  - Blödande fisk, eller fisk krokad i gälar eller ögon får inte återutsättas utan tas
    upp och räknas in i kvoten
  - Fisken ska vara oskadd och kunna simma iväg av egen god kraft, annars ska
    den tas upp och räknas in i fiskarens kvot.
  - Om fisk dör i samband med avkrokning eller strax efter återutsättning och
    om fiskaren redan fyllt sin kvot, ska fisken rapporteras med sms till 070-63 22
    545. Fiskaren ersätter sedan fisken via Swish med 80 kr/kg. (Sånt händer!
     Man är ändå välkomen tillbaka :-)).
 • Fiskare ska kunna uppvisa erlagd fiskeavgift/bokningsbekräftelse/fiskekort på tillsyningsmans eller personals anmodan. Överträdelse av en eller flera fiskeregler kan leda till polisanmälan och böter och leder alltid till avstängning från fiskeplatsen.
 • För hyrutrustning gäller följande: Ställ ifrån dig spöet när du inte använder det - lägg det aldrig på marken. Meddela genast om spö eller rulle är trasigt: 070-63 22 545 och berätta vad som hänt. Spön som återlämnas i trasigt skick utan anmälan debiteras med 500kr/trasig enhet. Enstaka förlorade beten ingår i hyran